Auto rezerves daļas — Izvēlēties automašīnu
Uzņēmums

Wemax Group GmbH & Co.KG ir vietnes īpašnieks

Wemax Group GmbH & Co. KG partneris ar personīgu atbildību: Partex Global GmbH, HRB 186168 B, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg); Partex Global GmbH vadītājs: Andreas Beraz
HRA 46262 B
Berlīnes apgabaltiesa (Šarlotenburga)
PVN reģ. nr.: DE281524971

Juridiskā adrese:
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlīne
Vācija
Tālruņa numurs: +37162444269
E-pasts: [email protected]
Tīmeklis: www.rezervesdalas24.lv

AUTODOC SE ir preču pārdevējs un ekskluzīvs līgumslēdzējs partneris tirdzniecības kontaktiem

Valde: Sandra Daksa (viena no izpilddirektoriem), Dmitrijs Zadorožnijs (viens no izpilddirektoriem)
Padomes priekšsēdētājs: Aleksejs Kļetņikovs
Komerc reģistrs: Berlīnes apgabaltiesa Amtsgericht Berlin (Šarlotenburga Charlottenburg), HRB 247677 B
PVN reģ. Nr.: DE260634589
Juridiskā adrese:
AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlīne
Vācija
Tālruņa numurs: 62 444499
Fakss: +49 30 208 478 250
E-pasts: [email protected]
Tīmeklis: www.autodoc.lv

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT)

Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT), kas pieejama vietnē https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Mūsu uzņēmums nav nedz gatavs, nedz tam ir vispārējs pienākums piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrās lietotāju šķīrējtiesas kontekstā.

Atruna

Saites

Tiešo vai netiešo saišu gadījumā uz trešo pušu vietnēm („hipersaites”), kas atrodas ārpus autora atbildības jomas, nelegāla satura gadījumā autors būs atbildīgs tikai tad, ja autors ir informēts par saturu, un tas būtu bijis tehniski iespējams un saprātīgi, lai tie nepieļautu izmantošanu. Autors nepārprotami paziņo, ka saites izveides laikā lapās, uz kurām ir norādes, nebija iespējams identificēt nelikumīgu saturu. Autors neietekmē to lapu pašreizējo un turpmāko noformējumu, saturu vai autorību, uz kurām ir norādes. Tāpēc autors skaidri norobežojas no visu saistīto lapu satura, kas tiek mainīts pēc saites izveides. Šis paziņojums attiecas uz visām saitēm, kas ievietotas paša autora vietnē, kā arī uz trešo personu ierakstiem viesu grāmatās, diskusiju forumos un autora izveidotajos adresātu sarakstos. Ar saiti saistītās lapas nodrošinātājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru nelikumīgu, nepareizu vai nepilnīgu šīs lapas saturu un jo īpaši par kaitējumu, kas rodas šādas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ. Persona, kas tikai sniedz saiti uz šādu saturu, nav par to atbildīga.

Autortiesību un preču zīmju likums

Visās publikācijās autors pieliek visas pūles, lai ievērotu izmantoto attēlu, skaņas failu, video un tekstu autortiesības, izmantotu paša autora izveidotos attēlu, skaņas failus, video un tekstus vai izmantotu bez licences attēlus, skaņas failus, video un tekstus. Uz visiem vietnē minētajiem zīmolu nosaukumiem un preču zīmēm, kurus var aizsargāt trešās personas, bez ierobežojumiem attiecas spēkā esošo preču zīmju likumu noteikumi un attiecīgo reģistrēto īpašnieku īpašumtiesības. Tikai preču zīmes pieminēšana nenozīmē, ka to neaizsargā trešo personu tiesības! Autora autortiesības uz publicēto materiālu, kuru autors ir pats izveidojis, paliek tikai lapu autoram. Šādu attēlu, skaņas failu, video vai tekstu dublēšanās vai izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās nav atļauta bez autora skaidras piekrišanas.

Šīs atrunas juridiskais pamatojums

Šī atruna ir jāuzskata par daļu no vietnes, no kuras šī lapa tika saistīta. Ja šī teksta daļas vai atsevišķi noteikumi nav, vairs nav vai nav pilnīgi likumīgi, tas neietekmēs pārējā dokumenta saturu un derīgumu.